Kajian Sedimentasi pada Muara Sungai Batang Arau Kota Padang

  • Tipani Ulfah Sabrina Politeknik Negeri Padang
  • Taufiq Hidayat Politeknik Negeri Padang
  • Hartati Hartati Politeknik Negeri Padang
  • Zahrul Umar Politeknik Negeri Padang
Keywords: angkutan sedimen, erosi, tebal endapan

Abstract

Sungai Batang Arau mempunyai panjang sungai ± 29,72 km dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) ± 172 km2, hulu sungai berada pada puncak bukit Punggung Lading Kecamatan Lubuk Kilangan dan Gunung Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang, dan pada daerah hilir terdapat Pelabuhan Muara. Pelabuhan Muara dibangun pertama kali pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Saat ini pelabuhan Muara berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau terutama menuju ke Kepulauan Mentawai, Pulau Sikuai, dan sekitarnya, serta kembali lagi ke kota Padang.

Akhir-akhir ini fungsi  pelabuhan di muara sungai Batang Arau tempat keluar masuknya kapal – kapal terganggu karena terjadinya pendangkalan sungai. Ini terjadi karena tingginya tingkat pertambahan penduduk  sehingga mempengaruhi perubahan tata guna lahan dari hutan sekunder, kebun dan sawah menjadi kawasan permukiman, serta bertambah luasnya kawasan tambang batu kapur yang digunakan untuk dasar pembuatan semen oleh PT Semen Padang pada DAS Batang Arau yang mengakibatkan bertambahnya debit puncak run off, meningkatnya erosi dan konsentrasi sedimen di DAS Batang Arau.

Untuk menghitung angkutan sedimen di pelabuhan muara di DAS Batang Arau dilakukan dengan metoda Yang’s dan  metoda Engelund& Hansen. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan Metode Yang’s didapat hasil 28703,83 ton/tahun dan  dengan Metoda Engelund & Hansen didapat hasil 34587,43 ton/tahun. Dan untuk estimasi tebal endapan  di pelabuhan Muara Batang Arau kota Padang didapat dari hasil kajian angkutan sedimen  yang berdasarkan angkutan sedimen terbesar Metoda Engelund & Hansen hasilnya adalah 21,64 cm per tahun.

Published
2018-04-30
How to Cite
Sabrina, T., Hidayat, T., Hartati, H., & Umar, Z. (2018). Kajian Sedimentasi pada Muara Sungai Batang Arau Kota Padang. Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil, 15(1), p. 37-44. https://doi.org/10.30630/jirs.15.1.92

Most read articles by the same author(s)