Saputra, N. S., M. Muchlisinalahuddin, and A. Armila. “Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso”. Jurnal Teknik Mesin, Vol. 15, no. 2, Dec. 2022, pp. 115 -20, doi:10.30630/jtm.15.2.859.