Sarjono, S. “Kaji Eksperimen Terhadap Penggunaan Bahan Bakar Emulsi Pada Burner”. Jurnal Teknik Mesin, Vol. 14, no. 1, June 2021, pp. 47-52, doi:10.30630/jtm.14.1.531.