Saputra, N. S., Muchlisinalahuddin, M. and Armila, A. (2022) “Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso”, Jurnal Teknik Mesin, 15(2), pp. 115 - 120. doi: 10.30630/jtm.15.2.859.