Saputra, Nofrinaldi Saputra, Muchlisinalahuddin Muchlisinalahuddin, and Armila Armila. 2022. “Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso”. Jurnal Teknik Mesin 15 (2), 115 -20. https://doi.org/10.30630/jtm.15.2.859.