SAPUTRA, N. S.; MUCHLISINALAHUDDIN, M.; ARMILA, A. Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso. Jurnal Teknik Mesin, v. 15, n. 2, p. 115 - 120, 30 dez. 2022.