(1)
Saputra, N. S.; Muchlisinalahuddin, M.; Armila, A. Rancang Bangun Mesin Pencetak Bakso. jtm 2022, 15, 115 - 120.