(1)
Syahril, S.; Kumalasari, D. Stabilisasi Tanah Lempung Ekspansif Dengan Menggunakan Vermikulit Dan Lumpur Bledug Kuwu Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas. JIRS 2021, 18, 41-47.